Begrænsning i behandling af persondata

Du har ret til at få begrænset Struer Energi’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

  • Mens Struer Energi behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Struer Energi behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Struer Energi har færdigbehandlet din indsigelse.
  • Struer Energi’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne:

kontakt@struerenergi.dk

til at sende din anmodning til Struer Energi.

 

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.