Ejerforhold

Struer Energi er et selskab under Struer Forsyning.

Struer Forsyning er et multiforsyningsselskab, der leverer el, fjernvarme og vand i dele af Struer Kommune samt håndterer spildevand i hele kommunen. Struer Forsyning er 100 % ejet af Struer Kommune.

Struer Forsyning ejer sammen med Vestforsyning et af verdens største bioenergianlæg, Maabjerg BioEnergy, som producerer biogas på baggrund af gylle og restprodukter fra fødevareproduktion. Gassen anvendes til produktion af el og varme på Maabjergværket, hos Vinderup Varmeværk og på Maabjerg BioEnergy’s egne gasmotorer. Den producerede varme fordeles i Vestforsynings og Struer Forsynings fjernvarmenet.

Se mere på nedenstående links
Struer Forsyning
Maabjerg BioEnergy

Scanenergi/Sinus Energi

Scanenergi/Sinus Energi er balanceansvarlig for Struer Energi, hvilket vil sige, at det er dem, der køber el hjem til forbrugerne i Struer. Struer Forsyning er medejer af Scanenergi og der er derfor god fornuft i at bruge dem som el-indkøber.

Se mere på nedenstående links
Scanenergi
Sinus Energi