Restanceprocedure og Leveringspligt

Restancevejledningen er i store træk en gengivelse af reglerne om indgåelse og ophør af elaftaler på det danske elmarked efter engrosmodellens ikrafttræden pr. 1. april 2016 og den samtidige ophævelse af forsyningspligten og indførelse af leveringspligten. Kilde: Dansk Energi.

Læs “Restancevejledning 2016” her: BILAG d2016-11251 1.0 (restancevejledning)