Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Struer Energi’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Struer Energi, jf. persondataforordningens artikel 21.

 

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte: kontakt@struerenergi.dk  til at sende din indsigelse til Struer Energi.

 

Er din indsigelse berettiget, vil Struer Energi ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en må ned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk