Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata Struer Energi behandler om dig.

 

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Struer Energi behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Struer Energi via kontakt@struerenergi.dk

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.