Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Struer Energi’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

 

Hvis du trækker dit samtykke, vil Struer Energi ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Struer Energi er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Struer Energi kun opbevare de oplysninger, som Struer Energi er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Struer Energi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Struer Energi via kontakt@struerenergi.dk

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.