×
Termografering af fjernvarmenettet i Struer og Bremdal     
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Aktuelle projekter

Struer Energi, den 3. august 2020

Nyt regnvandsbassin ved Hjerm Bæk og genslyngning af Hjerm Bæk

Regnvandsbassin-Hjerm

Struer Energi og Struer Kommune skal i efteråret 2020 udføre anlægsarbejde i området mellem jernbanen, Hjerm Bæk og Vestjysk andel. Arbejdet er vist på ovenstående tegningsmateriale, hvor også kørevejen til arbejdspladsen er vist.

Projektet omhandler, at Struer Kommune skal have genslynget den nuværende rørlagte del af Hjerm Bæk, og Struer Energi skal have etableret nye regnvandsbassiner. Arbejdet udføres derfor som et samlet projekt mellem Struer Energi og Struer kommune.

Arbejdet er påbegyndt i uge 32, og forventes afsluttet uge 48.