×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

El deklaration

Miljødeklarationer

Strømmen er sammensat af el fra mange kilder og det har forskellige miljøpåvirkninger. Energinet deklarerer disse påvirkninger – en el-deklaration

(elmærkning), som oplyser om sammensætningen af brændsler og tilhørende påvirkninger af miljøet ved forbrug af én kWh el.

EU stiller krav om, at alle elkunder kan få oplyst en el-deklaration fra deres elhandler. I Danmark varetages dette krav med “Elmærkningsbekendtgørelsen”.

Den forpligter elhandlere til at lave deklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det forgangne år.

Se Struer Energi’s el-deklarationer her: Generel deklaration 2019