×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Spildevand

Renseanlæg

Struer Energi forsyner langt de fleste borgere i Struer Kommune med spildevandskloak og regnvandskloak. 

Hele kommunen er separatkloakeret, hvilket betyder, at spildevand og regnvand er adskilt, og kun spildevand ledes til spildevandsanlæggene, hvorimod regnvand ledes direkte i recipienter såsom vandløb, fjorde og søer. 

Struer Energi modtager hvert år ca. 2.800.000 m3 vand til vores renseanlæg, hvoraf ca. 1.800.000 m3 er spildevand og 1.000.000 m3 er uvedkommende vand. Uvedkommende vand er regn-/drænvand, som fejlagtigt ender i spildevandskloakken. Struer Energi arbejder på at minimere det uvedkommende vand.

Fakta om dit spildevand:

  • Hele Struer Kommune er separatkloakeret
  • Al spildevand ledes til renseanlæggene
  • Spildevandet renses både mekanisk, kemisk og biologisk
  • Regnvand ledes til åer, søer og fjorde (recipienter)