×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse

Energiankenævnet er et privat klagenævn, der begyndte sin virksomhed den 1. november 2004. Ankenævnet er oprettet af energibranchen (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme (DF)) og Forbrugerrådet.

Ankenævnet er oprindelig godkendt af den daværende familie- og forbrugerminister, senere af økonomi- og erhvervsministeren. Fra 3. oktober 2011 hører godkendelsen under erhvervs- og vækstministeren.

Læs mere – www.energianke.dk

 

El

Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse i medfør af elloven.
I forbindelse med idriftsættelse af DataHub og udbud af forsyningspligt er bekendgørelsen trådt i kraft den 1. marts 2013 - Se bekendtgørelsen
 

Fjernvarme

Læs mere – www.energianke.dk

 

Spildevand

Nedennævnte ordning er midlertidig og vil blive afløst af et mere præcist grundlag når en bekendtgørelse er udarbejdet.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere - www.forbrug.dk.