×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Vand

At kunne forsyne borgerne i Struer Kommune med rent vand er en mærkesag for os ved Struer Energi – hvad enten det gælder det vand, der kommer ud af din vandhane, eller det vand vi leder videre ud i åer og Limfjorden.

Det gl. vandtårn

For at opretholde en god drikkevandskvalitet er der for over 50 år siden opstillet grænseværdier for, hvor stor en koncentration af forskellige stoffer, vores drikkevand må indeholde.

Vi foretager hver måned 15 prøver for E. coli og coliforme bakterier via prøvetagning og analyser af vandet i kommunen for at sikre os, at vandet ikke er forurenet og at grænseværdierne ikke overskrides. Det giver en stor sikkerhed for dig som forbruger og en hurtig indgriben fra vores side, skulle det ske at grænseværdierne overskrides. Analyseinstituttet Højvang Laboratorier foretager 22 vandprøver årligt. Derudover foretager Boringskontrollen hvert fjerde år kontrol på hver enkelt boring.

Vandprøvetagning

Fakta om dit drikkevand

  • Hvis du er bosiddende i Struer Kommune kommer dit drikkevand overvejende fra Struer Energi Vand.
  • Drikkevandet leveres ved at pumpe grundvand op fra undergrunden via boringer. Herefter iltes og filtreres vandet, inden det sendes ud i din vandhane.
  • I Struer kommune befinder vandets hårdhedsgrad sig inden for grænseværdierne.