×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Spildevandsplan 2020 - 2027

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde en spildevandsplan. Af planen skal det bl.a. fremgå hvordan kommunen i dag og i fremtiden bortskaffer spildevand, dels det der er brugt i boliger og virksomheder, og dels det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.

Spildevandsplanen er et planlægnings- og arbejdsredskab for Struer Kommune, og er udarbejdet i samarbejde med Struer Energi Spildevand A/S. Formålet er samtidig at give borgere og andre interessenter informationer om nuværende og fremtidige forhold vedrørende afledning og behandling af spildevand for den enkelte ejendom i Struer Kommune. Det gælder både for de kloakerede og de ikke kloakerede områder (det åbne land). 

Se den aktuelle spildevandsplan her