×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Aktuelle nyheder

 

Regn- eller overfladevand må ikke tilføres kloakken

Brug ikke spildevandsledningerne til afledning af regn- eller overfladevand.

Vi anmoder på det kraftigste om, at man ved overskydende regnvand eller overfladevand ikke løfter dæksler til spildevandsledninger eller afleder vand til vores spildevandsanlæg. Den offentlige kloak er kun beregnet til afledning af spildevand fra ejendomme.

Selvom det kan være fristende at løfte dækslerne til kloakken, gør vi opmærksomme på, at dette er ulovligt, og i de tilfælde hvor det sker, vil sagen blive politianmeldt, og vi vil samtidig gøre krav på at få dækket de omkostninger, vi har haft, ud fra skønnet mængde til den aktuelle spildevandstakst pr. kubikmeter. En anden konsekvens af afledning af regn- og overfladevand til kloakken vil udmønte sig i, at kloakkerne fyldes helt op, og sommerhusejere derfor ikke kan komme af med deres spildevand. En meget uheldig situation, der kan give store problemer for beboerne i sommerhusene. 

Vi gør opmærksom på, at vores pumper er overvågede, og vi får derfor besked ved forhøjede og uregelmæssige vandmængder i kloakken. 

Spildevand_i_kloakken