×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Forsyningsområde

Dækningsområde spildevand
Områdekort spildevand
Spildevandsplan

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde en spildevandsplan. Af planen skal det bl.a. fremgå, hvordan kommunen i dag og i fremtiden bortskaffer spildevand, dels det der er brugt i boliger og virksomheder, og dels det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer. 

Se spildevandsplan for Struer Kommune