×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Hvad betyder ordene på din opgørelse?

Hvad betyder ordene på din opgørelse


Offentlige forpligtelser
 

Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling, samt udbredelse af miljøvenlig energi


Overordnet nettarif
 

Dækker omkostninger til sikring af forsyningssikkerheden på det overordnede net samt markedsfunktionen i Danmark

Regional nettarif
 
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi fra det overordnede net til Forsyning Elnet.

Lokal nettarif
 
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi i Forsyning Elnets netområde

El-forbrug (Struer Energi)
 
Dækker den el, som du kan købe på det frie elmarked

Abonnement 25 amp
/
Abonnement Struer Energi

 
Alle kunder skal betale abonnement. Det dækker omkostninger til målerinstallationer, afregninger, administration m.v.

Statsafgifter
 
Der opkræves følgende statsafgifter på el: Elafgift, CO2-afgift samt eldistributionsafgift