×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Ofte Stillede Spørgsmål

Vi bor flere på adressen. Skal der flere navne på kontrakten?

Du bestemmer selv, om du vil stå alene som betaler for el i din husstand, eller om du vil have din ægtefælle/samlever med på kontrakten. Det kan være en fordel for jer, at I begge to står på kontrakten og det er også mest rimeligt, idet I begge er forbrugere. Hvis jeres samliv på et tidspunkt ophører, er I således også to om at dele regningen. Ved eventuelle ubetalte regninger, vil I begge hæfte uanset om der står et eller to navne på regningen, da I begge har forbrugt af ydelsen.

Er du i tvivl om noget, så ring til os på telefon 96 84 22 30 eller send en e-mail til kontakt@struerenergi.dk og få vejledning om, hvad du skal gøre.

Kan jeg flytte min kontrakt med mig, når jeg flytter?

Ja, det kan du. Ring til os på telefon 96 84 22 30 eller send en e-mail til kontakt@struerenergi.dk, så skal vi nok hjælpe dig.

Kan jeg købe forskellige produkter hos Struer Energi?

Vi udbyder et antal el-produkter for både privat og erhvervskunder.  

 

Vi tilbyder følgende produkt til privatkunder:

  •  Struer Energi-Flex: pris på elbørs + 8 øre ekskl. moms

 

Vi tilbyder følgende produkter til erhvervskunder:

  •  Struer Energi-Flex-Erhverv: pris på elbørs + 4 øre ekskl. moms
  •  Struer Energi-Flex-Erhverv Grøn: pris på elbørs + 4 øre + 2 øre for den grønne profil ekskl. moms.

 

Alle vores andre forsyningsarter hører under 'hvile-i-sig-selv'-princippet, og må derfor hverken generere underskud eller overskud.  

Skal jeg skifte elmåler, hvis jeg skifter el-leverandør?

Nej, der skal ikke skiftes måler, da det er dit netselskab, der ejer elmåleren og selve ledningsnettet. Inden for Struer Energis net bevillingsområde er Forsyning Elnet A/S dit netselskab.

Du bedes dog være opmærksom på, at der skal foretages en aflæsning ved leverandørskifte. Ring til os på telefon 96 84 22 30 eller send en e-mail til kontakt@struerenergi.dk, hvis du har brug for vejledning til, hvad du skal gøre.

Er forsyningssikkerheden den samme?

Ja, uanset hvilken el-leverandør du vælger, vil forsyningssikkerheden være den samme. Det er nemlig dit netselskab og ikke din el-leverandør, der forsyner dig med strøm. Inden for Struer Energis net bevillingsområde er Forsyning Elnet A/S dit netselskab.

Hvilke tariffer og afgifter skal jeg betale?

Du betaler forskellige tariffer og afgifter, når du betaler for dit elforbrug. Det drejer sig om:

  • PSO er et gebyr, som netselskabet opkræver for Energinet, som er et statsejet selskab, der ejer det overordnede net i Danmark. PSO betyder public service obligation og pengene går til udvikling af den vedvarende energi såsom vind, bølge, vand, sol, biomasse og lignende alternative energikilder.
  • Elafgift er en afgift, staten har pålagt netselskaberne at opkræve på deres vegne.
  • Nettarif er et gebyr som det overordnede, det regionale og det lokale net har lov til at opkræve hos forbrugerne, for at få dækket deres udgifter til det ledningsnet, som strømmen bliver transporteret i.
  • Abonnement til dit netselskab er fastsat efter, hvor mange ampere du har adgang til.
  • Moms udgør 25 %, som du skal betale af alle de ovenstående priser.

Ovenstående tariffer og afgifter udgør den væsentligste del af din elregning.

Af en elregning på 1.000 kr. udgør elforbruget ca. 200 kr. mens tariffer og afgifter udgør ca. 800 kr.

Hvis jeg ikke selv vælger en el-leverandør, hvad sker der så?

Du skal foretage et aktivt valg, ellers er der ingen strøm i kontakten. Alternativt vil der blive afbrudt for strømmen, indtil du tilmelder dig en el-leverandør.

Hvilke aktører er der på el-markedet?

For dig som kunde er der primært to forskellige slags virksomheder, der er interessante på det danske el-marked: netselskabet og el-leverandøren.

Netselskabet ejer og vedligeholder el-nettet og forsyner dig med strøm, hvorfor det ofte omtales som et forsyningsselskab. Hvis du bor inden for Struer Energis net bevillingsområde hedder dit netselskab Forsyning Elnet A/S.

El-leverandøren er det selskab, der sælger selve elektriciteten til dig. Struer Energi er en sådan el-leverandør.

Det er el-leverandøren, der sender dig regning for forsyning af strøm inklusiv afgifter.

Hvilket produkt er det billigste?

Historisk set er et markedsafhængigt produkt det billigste produkt på markedet, da det følger prisen på Nord Pool Spotmarked. Aconto prisen fastsættes hver måned i forhold til den aktuelle pris, el-leverandøren har betalt for strømmen. Produktet Struer Energi-Flex er et sådan produkt.

Da kun ca. 20% af din elregning udgøres af selve elprisen (resten er diverse tariffer og afgifter), har dit valg af el-leverandør ikke så stor betydning på størrelsen af din regning, men der er da lidt at hente. Dér, hvor du virkelig kan påvirke din elregning, er på forbruget. Se hvordan du kan spare på strømmen her: www.sparenergi.dk 

Ønsker du at skifte til Struer Energi-Flex, kan du kontakte os på telefon 96 84 22 30 eller sende en e-mail til kundeservice@struerenergi.dk.

Hvilket produkt skal jeg vælge?

Vi anbefaler dig at vælge et markedsafhængigt produkt, da det historisk set har vist sig at være det billigste.

Produktet Struer Energi-Flex er vores markedsafhængige produkt og det følger prisen på Nord Pool Spotmarked. Aconto prisen fastsættes således hver måned i forhold til den aktuelle pris, vi har betalt for strømmen.

Ønsker du at skifte til Struer Energi-Flex, kan du kontakte os på telefon 96 84 22 30 eller sende en e-mail til kundeservice@struerenergi.dk.

Får alle kun én regning på el?

Ja, efter 1. april 2016 får alle kun én regning på el fra deres elleverandør, som samler alle omkostninger.

Hvis du bor i Struer Kommune og aftager flere ydelser fra Struer Energi, såsom vand, fjernvarme eller spildevand, kan du ikke få én samlet regning, da det strider imod lovgivningen. Du vil derfor modtage én regning med el og én regning med de øvrige forsyningsarter.

Hvis du ønsker at blive kunde hos Struer Energi, kan vi tilbyde dig produktet Struer Energi-Flex.

Vil du vide mere om os eller produktet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 96 84 22 30 eller sende en e-mail til kundeservice@struerenergi.dk.

Hvem skal jeg melde flytning til?

Er du kunde hos Struer Energi skal du melde flytning til os. Du kan ringe til os på 96 84 22 30 eller sende en e-mail til kontakt@struerenergi.dk.

Forfaldsdatoer?

Forfaldsdatoer

Forfaldsdato er den seneste dato, hvor du kan betale regningen for at undgå rykkergebyrer. 

Undgå gebyrer og renter - husk at betale til rette tid. Indbetaling ved bankoverførsel til konto 5059 0001144899 (Jyske Bank). Henvis venligst til dit installationsnummer eller kundenummer.

Forbrugsafgifter el  Sidste rettidige inbetalingsdato
1. rate 01.02.2023
2. rate 01.03.2023
3. rate 03.04.2023
4. rate 01.05.2023
5. rate 01.06.2023
6. rate 03.07.2023
7. rate 01.08.2023
8. rate 01.09.2023
9. rate 02.10.2023
10. rate 01.11.2023
11. rate 01.12.2023
12. rate 02.01.2024

 

 

Forbrugsafgifter vand, varme og spildevand (Struer by) Sidste rettidige indbetalingsdato
Slutafregning 2022/1. rate 2023 01.03.2023
2. rate 01.05.2023
3. rate 01.08.2023
4. rate 01.11.2023

 

Område Forbrugsafgifter vandafledningsbidrag uden for Struer by Sidste rettidige indbetalingsdato
Hjerm  Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Venø  Slutafregning 2022/1. rate 2023 01.03.2022
Livbjerggaard Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
Humlum Slutafregning 2022/1. rate 2023 01.03.2023
  2. rate 01.05.2023
  3. rate 01.08.2023
  4. rate 01.11.2023
Toftum Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
Bremdal Slutafregning 2022/1. rate 2023 01.03.2023
  2. rate 01.05.2023
  3. rate 01.08.2023
  4. rate 01.11.2023
Søndbjerg Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Uglev Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Oddesund Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
Lyngs Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
Egen boring Thyholm Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
  2. rate 18.09.2023
Egen boring Struer Slutafregning 2022/1. rate 2023 17.03.2023
  2. rate 18.09.2023
Hvidbjerg Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Jegindø Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Tambohus Vandværk Slutafregning 2022/1. rate 2023 16.01.2023
  2. rate 17.07.2023
Hvad betyder aconto?

En acontobetaling er et fast beløb man betaler på forskud med henblik på en senere endelig afregning. Beløbet er altså et cirka-beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for f.eks. et års forbrug.

Hvad betyder opgørelse?

Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning.

Hvorfor får I ikke automatisk oplysninger om min flytning?

Når du flytter, skal du både melde det til kommunen og til os som forsyningsselskab. Vi får ikke automatisk besked om din flytning fra kommunen, fordi det kan være forskelligt hvilke forsyningsområder og el-leverandør man som borger er tilknyttet.

Når du til-/fraflytter din adresse, skal du huske at oplyse herom, så vi kan få dig registreret korrekt. Dette kan gøre via vores flytteformular.

Hvis din adresse modtager ydelser fra Struer Energi A/S vedrørende el, vand, varme og spildevand vil du kunne benytte dig af vores flytteformular.

Husk, at du kan beholde os som el-leverandør, når du flytter.

Hvordan bliver jeg tilmeldt PBS?

Du skal kontakte din bank, hvis du vil tilmeldes PBS. Det kan vi desværre ikke sørge for hos os.

Hvem hæfter for regningen, hvis jeg glemmer at melde flytning?

Ved flytningen skal du huske at melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så el-leverandøren kan nå at standse indkøb og levering af el. Ellers hæfter du selv for forbruget, indtil framelding er sket til Struer Energi. Samme varsel på tre dage gælder for tilflytning.

Udfyld vores formular for til- og fraflytning. Når vi har modtaget formularen, afregner vi dit forbrug og registrerer din nye adresse i vores kundesystem.

Hvis du har spørgsmål til din fra- eller tilflytning, kan du altid kontakte vores kundeservice på tlf. 9684 2230 eller e-mail kundeservice@struerenergi.dk

Skal jeg både melde til- og fraflytning?

Du skal altid melde fraflytning til os, hvis du har været kunde hos os på den adresse, du fraflytter. 

Du skal kun melde tilflytning hos os, hvis du også fremover vil være tilknyttet os som kunde, eller hvis du ønsker at beholde os som el-leverandør.

Flytteopgørelse?

Efter din flytning vil du modtage en flytteafregning. Indeholdt i denne er et gebyr på kr. 81,25 pr. kundeforhold (el samt vand, varme og kloak) for behandling af din flytteopgørelse. Du kan forvente at modtage din flytteopgørelse inden for 6 uger efter din fraflytning.