×
Tilsætning af grønt farvestof i Humlum     
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Struer Energi Spildevand indgår i den nationale overvågning af COVID-19 smitten

Som bekendt indledte Statens Serum Institut den 1. juli 2021 en national overvågning af SARS-CoV-2, da man har fundet ud af at smittede med COVID-19 udskiller virussen med afføring - og derfor kan der findes spor i spildevandet. Dette blev påvist, da SSI i foråret lavede et pilot-forsøg med spildevandsanalyser på Bornholm, hvor det netop beviste at denne slags prøver kan blive et vigtigt instrument i den fremtidige epidemikontrol.
Covid-19-smitte skal overvåges via spildevand (ssi.dk)

I alt sin enkelthed går det ud på, at der 3 gange ugentligt bliver taget prøver fra rensningsanlægget, hvor efter man i laboratoriet måler koncentrationen af RNA (genkopier) fra SARS-CoV-2, som netop er den virus der forårsager COVID-19. Dette vil give et indtryk af smittetallet i det givne område.

Hver mandag kl. 14.00 bliver ugens resultater publiceret via National spildevandsovervågning (ssi.dk)

Statens Serum Institut har nu inddraget Struer Energi Spildevand i projektet, hvilket vi naturligvis er glade for at være en del af.

Foreløbigt kører projektet året ud.

SSI Covid-19 prøve Spildevand
Prøven bliver pumpet op fra spildevandsbassinet, afmålt og dernæst ledt i en dunk, som opbevares på køl indtil afhentning af prøven.