×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Ansøgning om LER

Ledningsoplysninger

Erhvervsmæssig gravearbejde - husk at spørge i LER

Alle der foretager erhvervsmæssige gravearbejder i offentlige arealer, skal forespørge i LER - LedningsEjerRegisteret - inden gravearbejdet igangsættes

Se mere på www.ler.dk

I jorden ligger der en række forsyningsledninger, og har du brug for oplysninger om placering af disse udleverer vi ledningsplaner for el, vand, fjernvarme og spildevand i offentlige arealer. Placering af ledninger på privat grund kendes kun i et vist omfang.

Som hovedregel gælder følgende grænseflader mellem Struer Energi og de private ledninger:

Elforsyning:

Hvert hus er forbundet med et kabelskab, hvorfra der løber en stikledning ind til den enkelte husstand. Forsyning Elnet ejer ledningsnettet frem til kabelskabet. Stikledningen, der går fra kabelskabet og ind til det enkelte hus, ejer grundejeren selv, og Forsyning Elnet kender ikke placeringen af stikledningen.

Varmeforsyning:

Struer Energi ejer alle fjernvarmeledninger både forsyningsledninger og stikledninger helt ind til den enkelte husstand. Struer Energi kan udlevere tegninger med placering af stikledninger på privat grund.

Vandforsyning:

Struer Energi ejer forsyningsledninger og stikledninger. En stikledning løber fra forsyningsledning til stophane, som typisk er placeret i fortov eller lige indenfor skel. Struer Energi kan i de fleste tilfælde udlevere tegninger med placering af stophanen. Ledningen fra stophanen til husstanden (jordledningen) ejer grundejeren selv, og Struer Energi kender ikke placeringen af jordledningen.

Spildevand:

Struer Energi ejer forsyningsledninger og stikledninger til skel. Struer Energi kan i de fleste tilfælde udlevere tegninger med placering af forsyningsledningen. Ledningen til husstanden ejer grundejeren selv, og Struer Energi kender ikke placeringen af stikledningen.
 
Alle henvendelser besvares hurtigst muligt, men man må påregne en ekspeditionstid, som i de fleste tilfælde vil ligge på en til to arbejdsdage.