×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Utæt fjernvarmeanlæg?

Har du en formodning om, at dit fjernvarmeanlæg er utæt, kan du udføre egenkontrol. 

Er du i tvivl om fremgangsmåden ved egenkontrol, er du velkommen til at kontakte vores fjernvarmeafdeling på tlf. 24407295.

 

Egenkontrol af dit anlæg

Trin 1

Hvis et eller flere af nedenstående punkter er opfyldt, tyder det på, at dit fjernvarmeanlæg er utæt:

  • Der er støj (gennemløb) i rørene, selvom der er lukket for varmen
  • Rørene forbliver meget varme, selvom der er lukket for al varme
  • Gulvet er varmere end normalt - kan skyldes et utæt varmerør
  • Der er fugt i gulv og vægge
  • Der er fugt ved fjernvarmeinstallationen 
  • Forbruget af koldt brugsvand er større end normalt
Trin 2

Kontrol af varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer:

Aflæs den aktuelle vandgennemstrømning på måleren ved at trykke nogle gange på den sorte knap eller knappen med en pil på (se foto) indtil måleren viser (l/h) eller (m3/h). Luk efterfølgende afspærringsventilen på stikkets fremløbsledning (det varmeste rør). Måleren skal efter ca. 1 minut vise 0 l/h eller 0 m3/h, ellers er varmtvandsbeholderen eller gennemstrømningsvandvarmeren utæt.  
 
Afslut kontrollen ved at åbne afspærringsventilen på fremløbet. 

 

Kontrol af gulvvarme og skjulte rør til radiatorer:

Aflæs fremløbstemperaturen på måleren ved at trykke nogle gange på den sorte knap eller knappen med en pil på (se foto) indtil måleren viser en temperatur på ca. 60 grader eller derover. Luk efterfølgende afspærringsventilen på stikkets returledning (måleren sidder på returledningen). Er fremløbstemperaturen på måleren efter ca. 30 minutter ikke faldet ca. 15 grader eller mere er anlægget utæt.  
 
Afslut kontrollen ved at åbne afspærringsventilen på returløbet. 

 

Konstaterer du en utæthed, eller har du spørgsmål, bedes du kontakte fjernvarmeafdelingen på tlf. 24407295 eller 96842239