×
Termografering af fjernvarmenettet i Struer og Bremdal     
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Nyhedsarkiv

Intro til nyhedsarkiv

Fredag, 6 januar, 2023 - 11:52
Lokalt partnerskab indsender ideer til et nyt stort energiprojekt, der vil tilbyde medejerskab til lokale borgere...
Torsdag, 13 oktober, 2022 - 14:34
Fra 1. januar 2023 overgår Struer Energis elkunder til månedsafregning, med undtagelse af solceller. Månedsafregningen opgøres som en måneds faktiske forbrug samt en måneds aconto. Vi håber, dette vil skabe bedre overblik og en større bevidsthed om elforbruget, og gør det muligt at se en hurtigere effekt af spareinitiativer hos den enkelte forbruger.
Torsdag, 23 juni, 2022 - 10:06
Som følge af sidste års voldsomme skybrudshændelser, har vi ved Struer Energi Spildevand A/S gjort en række foranstaltninger i netop dit område. Vi har blandt andet spulet ledningen fra området og undersøgt området for uvedkommende vand. Derudover har de ejendomme, som sidste år fik påbud, fået udbedret forholdene.
Fredag, 10 juni, 2022 - 08:21
I takt med elprisernes himmelflugt, har flere af vores kunder ytret ønske om at kunne følge med i el prisen time for time. Priserne kan følges på Nord Pool. Til priserne på Nord Pool har vi hos Struer Energi et tillæg på 10 øre inkl. moms pr. kWh. Hertil kommer alle afgifter etc. som er en konstant.
Tirsdag, 21 december, 2021 - 13:08
Drone Systems vil for Struer Energi Fjernvarme A/S stå for at tage termografibilleder i forsyningsområdet. Dette gøres for at måle varmeudstrålingen i jorden, så der kan identificeres et eventuelt varmetab i fjernvarmenettet.