×
Undersøgelse for uvedkommende vand     
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

FN's Verdensmål

Struer Energi har udvalgt en række fokusområder inden for FN's 17 Verdensmål, som vi tilstræber at bidrage til.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi opfylder 6 af verdensmålene.

 

FNs Verdensmål


Rent vand og sanitet

Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Vi bidrager til verdensmål nr. 6, fordi vi hver dag sikrer, at du har rent drikkevand i din vandhane. Vores behandling af både drikkevand og spildevand sker på miljøvenlig vis, og vi tester vandet jævnligt, så vi ikke risikerer forurening. 


Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Vi bidrager til verdensmål nr. 7, fordi vi hver dag sørger for, at den strøm, der kommer ud til vores kunder, er 100 % grøn og CO2-neutral. Samtidig sikrer vi, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 


Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til verdensmål nr. 11 på flere måder. Struer Energi medvirker til at sikre en god og robust infrastruktur på forsyningsområdet, bl.a. gennem involvering i byggemodning, spildevandsplaner, klimaplaner m.m. Derudover har vi i 2020 opstillet ladestandere i Struer centrum, så vi kan følge udviklingen inden for mere klimavenlig transport.


Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi bidrager til verdensmål nr. 12 ved at udvikle vores produkter og ydelser, så de konstant bliver mere klimavenlige. Vi udnytter grundvandsressourcerne, biogasanlæg og kraftvarmeværk, så vi har en effektiv udnyttelse af de naturressoucer, vi har til rådighed. 


Klimaindsats

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Vi bidrager til verdensmål nr. 13, idet vi sørger for at oplyse vores kunder om mere miljørigtig adfærd, så de har mulighed for at ændre deres forbrugsvaner til større omtanke på klimaet.


Livet i havet

Verdensmål  nr. 14: Livet i havet

Vi bidrager til verdensmål nr. 14 ved at rense spildevandet, inden det udledes til fjorden. Derudover foretager vi jævnligt prøver af vores drikkevand, så vi undgår forurening.