×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

FN's Verdensmål

Struer Energi har udvalgt en række fokusområder inden for FN's 17 Verdensmål, som vi tilstræber at bidrage til.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi opfylder 8 af verdensmålene.

 

FNs Verdensmål


Rent vand og sanitet

Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Vi bidrager til verdensmål nr. 6, fordi vi hver dag sikrer, at du har rent drikkevand i din vandhane. Vores behandling af både drikkevand og spildevand sker på miljøvenlig vis, og vi tester vandet jævnligt, så vi ikke risikerer forurening. 


Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Vi bidrager til verdensmål nr. 7, fordi vi hver dag sørger for, at den strøm, der kommer ud til vores kunder, er 100 % grøn og CO2-neutral. Samtidig sikrer vi, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til den rigtige pris. 


9

Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi bidrager til verdensmål nr. 9, fordi vi bl.a. sørger for at udbygge vores elnet til at kunne håndtere det stigende behov for el samt ved løbende at udskifte vores vognpark til elbiler. På den måde bidrager vi aktivt til et mere bæredygtigt miljø samtidig med at vi fremmer energieffektiviteten. 


Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til verdensmål nr. 11 på flere måder. Struer Energi medvirker til at sikre en god og robust infrastruktur på forsyningsområdet, bl.a. gennem involvering i byggemodning, spildevandsplaner, klimaplaner m.m. Derudover har vi i 2020 opstillet ladestandere i Struer centrum, så vi kan følge udviklingen inden for mere klimavenlig transport.


Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi bidrager til verdensmål nr. 12 ved at udvikle vores produkter og ydelser, så de konstant bliver mere klimavenlige. Vi udnytter grundvandsressourcerne, biogasanlæg og kraftvarmeværk, så vi har en effektiv udnyttelse af de naturressourcer, vi har til rådighed. 


Klimaindsats

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Vi bidrager til verdensmål nr. 13, idet vi sørger for at oplyse vores kunder om mere miljørigtig adfærd, så de har mulighed for at ændre deres forbrugsvaner til større omtanke på klimaet.


Livet i havet

Verdensmål nr. 14: Livet i havet

Vi bidrager til verdensmål nr. 14 ved at rense spildevandet, inden det udledes til fjorden. Derudover foretager vi jævnligt prøver af vores drikkevand, så vi undgår forurening.


15

Verdensmål nr. 15: Livet på land

Vi bidrager til verdensmål nr. 15 ved at samarbejde med Struer Kommune om en sprøjtefri politik samt etablering af regnvandsbassiner og vilde blomster hvor der er behov for det. På denne måde fremmes biodiversiteten og økosystemerne beskyttes.