×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Ny ellovgivning - Engrosmodellen

Elsektoren i Danmark arbejder har indført den såkaldte engrosmodel, den trådte i kraft den 1. april 2016.

Ændring af elsektoren

Med engrosmodellen blev elsektoren ændret markant. Af væsentlige ændringer kan nævnes:

  • El-leverandørerne overtager al kundekontakt – også uden for almindelig åbningstid i tilfælde af strømafbrydelser.
  • El-leverandørerne overtager al afregning af el-kunderne, og regningerne fra el-leverandøren vil således dække alle omkostninger ved elforbruget: elpris, nettariffer og afgifter.
  • Forsyningsselskaberne skal stå for driften og vedligeholdelsen af deres el-net samt være ansvarlige for elmålerne.
  • Forsyningsselskaberne skal afregne deres omkostninger med el-leverandørerne.
  • Afgifterne til staten opkræves af el-leverandørerne, der efterfølgende afregner dem med forsyningsselskaberne, der står for betaling til Staten.
  • Al kontakt mellem el-leverandører og forsyningsselskaber foregår gennem Statens it-system, Datahub. Forsyningsselskaberne ved således ikke, hvilke el-leverandører kunderne har.
  • Forsyningspligten forsvinder, og el-kunderne flytter deres el-kontrakter med sig, når de skifter bolig.

Hvad betyder engrosmodellen for dig?

Med engrosmodellen vil du udelukkende modtage elregninger fra el-leverandøren. Mange el-kunder modtog før den 1. april 2016 to elregninger: én fra el-leverandøren og én fra netselskabet. Det er afskaffet efter engrosmodellens indførelse.

Du vil fra engrosmodellens indførelse som udgangspunkt kun have kontakt med el-leverandøren, og det vil være el-leverandøren, du skal kontakte, hvis du har strømafbrydelse. El-leverandøren skal herefter kontakte dit forsyningsselskab.

Yderligere information

Hvis du har brug for yderligere information, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 96 84 22 55 eller at sende en e-mail til:
kundeservice@struerenergi.dk