×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Forstå din årsopgørelse

Har du svært ved at gennemskue din årsopgørelse og vurdere, om du skal have penge tilbage eller betale mere?

Herunder har vi forsøgt at simplificere årsopgørelsen, så du forhåbentlig får besvaret nogle af dine spørgsmål. 

 

Kundeservice

Hvad er en årsopgørelse?

En årsopgørelse er en oversigt over dit forbrug for sidste år. Den beregner det reelle forbrug det foregående år, og modregner det indbetalte acontobeløb. Hvert år i februar modtager du en ny årsopgørelse. Her kan du se, om du får penge tilbage eller skal betale mere. 

Hvad betyder aconto?

En aconto regning er en form for forudbetaling, som er baseret på dels estimerede priser og dels dit tidligere forbrug på en given adresse. Hos Struer Energi forsøger vi så vidt muligt at tilpasse aconto regningerne løbende, så de stemmer overens med de aktuelle elpriser. 

Hvis du har betalt for meget i aconto?

Hvis du har betalt for meget i løbet af året, vil det blive modregnet din første aconto rate for 2023. Det betyder, at når du modtager din årsopgørelse, vil du skulle betale første aconto rate for 2023, som modregnes det du har betalt for meget det foregående år. Hvis dine indbetalinger overstiger den nye aconto regning, vil du få udbetalt det overskydende beløb. 

Hvis du har betalt for lidt i aconto?

Hvis du har betalt for lidt i løbet af året, skal du betale det manglende beløb sammen med din første aconto rate for 2023. 

 

Ingen årsopgørelse for el i 2024

Du har netop modtaget din årsopgørelse for el. Dette bliver den sidste gang du vil opleve dette, da vi ved Struer Energi er overgået til månedsafregning på el. 
I stedet vil du fremover modtage en aconto regning og en opgørelse for el hver måned. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål til din årsopgørelse, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 96 84 22 30 eller på mail kundeservice@struerenergi.dk

Husk, at du kan se dine regninger og følge dit forbrug på: Min Forsyning.