×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Forstå din elregning - månedsafregning

Her på siden vil vi give dig et overblik over, hvad de forskellige punkter på din elregning betyder. Forhåbentlig kan det hjælpe dig til at forstå, hvordan din regning er sat sammen og hvilke elementer, der indgår i din betaling.

Vi er overgået til månedsafregning. Dette betyder, at du hver måned modtager både en opkrævning for dit aktuelle forbrug og en aconto regning, som modregnes hinanden. Bemærk, at dette ikke gælder for solcellekunder (nettoafregningsgruppe 6), som modtager kvartalsvise acontoafregninger og en årsopgørelse.

Brug drop-down menuen herunder til at få en forklaring på de forskellige punkter.

Vær opmærksom på, at alle beløb på din elregning, med undtagelse af 'Beløb i alt', fremgår ekskl. moms.

 

Elregning1

Elregning2

 

 

Struer Energi - Flex

Dit faktiske forbrug af el i det pågældende år.

Struer Energi - Tillæg

Tillægget du betaler sammen med abonnementet dækker yderligere omkostninger til vores administration, nettab, inkassoforretning m.m.

Struer Energi - Abonnement

Abonnementet er det, du betaler for at være kunde hos Struer Energi Handel A/S. Det dækker omkostninger til administration, afregning osv. Abonnementet er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

Balancetarif for forbrug

Balancetarif for forbrug er en afgift til Energinet, der er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Balancetariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Systemtarif

Systemtarif dækker de omkostninger, staten har til bl.a. reservekapacitet. Systemtarif betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Transmissions nettarif

Transmissions nettarif dækker Energinets omkostninger ved det danske forsyningsnet. Transmissions nettarif betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Elafgift

Elafgift er en statslig afgift, staten har pålagt netselskaberne at opkræve på deres vegne og betales af alle elkunder. Elafgiften betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Elafgiften er 76 øre pr. kWh plus moms.

 

PSO-tarif

PSO er et gebyr, som netselskabet opkræver for Energinet, som er et statsejet selskab, der ejer det overordnede net i Danmark. PSO betyder Public Service Obligation og pengene går til udvikling af den vedvarende energi såsom vind, bølge, vand, sol, biomasse og lignende alternative energikilder.

Net abo C forbrug skabelon

Net abo C forbrug skabelon er abonnementet til dit netselskab.

Nettarif C skabelon

Nettarif C skabelon dækker betaling til dit netselskab for drift og vedligeholdelse af elnettet. Nettariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

Regional nettarif C skabelon

Den regionale nettarif dækker omkostningerne til den daglige drift og vedligeholdelse af det regionale netområde, som du hører til.

Opkrævet aconto el

Her kan du se, hvor meget du er blevet opkrævet/har indbetalt for el i løbet af året.

Beløb i alt

Forskellen på dit faktiske forbrug og det beløb du har indbetalt i løbet af året. Beløbet indikerer, om har betalt for meget eller for lidt i løbet af det seneste år. Dette beløb fremgår inkl. moms.