×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Forstå din vand- og varmeregning

Her på siden vil vi give dig et overblik over, hvad de forskellige punkter på din vand- og varmeregning betyder. Forhåbentlig kan det hjælpe dig til at forstå, hvordan din regning er sat sammen og hvilke elementer, der indgår i din betaling.

Vand og varme er kvartalsafregnet. Dette betyder, at du hvert kvartal modtager både en opkrævning for dit aktuelle forbrug og en aconto regning, som modregnes hinanden.

Brug drop-down menuen herunder til at få en forklaring på de forskellige punkter.

Vær opmærksom på, at alle beløb på din regning, med undtagelse af 'Beløb i alt', fremgår ekskl. moms.

Vand-Varme-1

Vand-Varme2

Forklaring VARME

Varme: Dit aktuelle forbrug det sidste kvartal

Måler og administrationsbidrag: Beløbet dækker omkostninger til administration, afregning osv.

Abonnement m2 bolig: Abonnementet er bestemt af ejendommens størrelse, anvendelse og isolering.

Abonnement m2 kælder: Abonnementet er bestemt af kælderens størrelse, anvendelse og isolering.

25% moms: Det skyldige momsbeløb, beregnet ud fra det samlede beløb af posteringerne ovenfor.

Forklaring VAND

Vandforbrug: Dit aktuelle forbrug det sidste kvartal.

Måler-adm. Q 1,5 - 2,5: Drift, vedligeholdelse og administration af fjernaflæst vandmåler.

St.afg.vand: Afgift af ledningsført vand, som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde.

25% moms: Det skyldige momsbeløb, beregnet ud fra det samlede beløb af posteringerne ovenfor. 

Forklaring VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Vandafledningsbidraget er den kubikmeterpris, du betaler for afledning og rensning af dit spildevand. Mængden af spildevand svarer til den mængde af rent vand, du forbruger.

Info om tømningsordning

Hvis du er tilmeldt tømningsordning af septiktank, vil du på regningen kunne se opkrævning af 'slambehandling renseanlæg' og 'entreprenør tømning' som enhedspriser. Desuden betaler man afgift for spildevand til staten. Se tømningsregulativ og tømningstidspunkter under Tømningsordning